Videum Science Park

Vi erbjuder en modern kontors- och mötesmiljö med service och aktiviteter för mindre företag.  Ser du nätverkande som en stor utvecklingskraft och nytta av kontakter med universitetet - då är din givna plats ett kontor i Videum Science Park!

Kontor för tillväxtföretag

Videum Science Park är en dynamisk miljö där företag och organisationer växer, minskar, slås samman och ger avknoppningar. Det aktuella utbudet av lediga lokaler förändras därför frekvent. Nu finns inflyttningsklara kontor i vårt nya hus. 

Videum Virtual Reality

Videum Virtual Reality är en öppen miljö med VR-teknik som ger användaren 360 graders fri rörlighet. Här kan du öka din kunskap inom VR på alla nivåer, bli en del av vårt nätverk och driva ditt eget VR-projekt tillsammans med oss.

Hitta kontaktperson hos Videum AB

Visa alla

Hitta företag i Videum Science Park

Visa alla

Idéer föds där
människor möts

Videum AB

Ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant. Linnéuniversitetet är vår största hyresgäst och vår verksamhet är förlagd till campus i Växjö. 

Vi skapar mötesplatser för nätverksvilliga tillväxtföretag i Videum Science Park där vi erbjuder en helhet av flexibla kontorslokaler, konferens- och mötesrum, personlig service och ett gediget aktivitetsprogram. Vi är en del av Växjö kommun.

 

Visa all statistik

är Videums totala fastighetsbestånd. Byggnaderna speglar sin tidsanda från 1800-tal med 60- och 80-talens tegelbyggnader och 2000-talets nybyggnationer av stora hus i trä.

är antalet vi äger och förvaltar. Förutom vår science park äger vi bland annat fastigheterna för Linnéuniversitetet, Teleborgs Slott, Grindstugorna, Brygghuset och Stenladan.

och organisationer är hyresgäster i Videum Science Park på en yta av 12 000 m2. Tillsammans har de 300 anställda. 45 % är verksamma inom den digitala sektorn.

av hyresgästerna säger sig rekommendera Videum Science Park till andra entreprenörer. Det gör oss stolta, men vi jobbar såklart ändå på ständig utveckling och förbättring.