Science Park | 2018-03-15

2017 års studentstipendier

Videums studentstipendier för 2017 års bästa studentuppsats delades ut i samband med dagens forskarlunch i Videum Science Park.

Förstapriset på 10 000 kr gick till Alexander Eng Stensson och Martin Olsson för uppsatsen ”Optimering av en planetväxel genom användning av ett aktivt balanseringssystem” med motiveringen: Uppsatsskrivarna har med stort engagemang utfört avancerade beräkningar och simuleringar med olika beräkningsverktyg. Allt i syfte att lösa en komplex problemställning i nära samarbete med näringslivet.

Andrapriset på 7 000 kr gick till Joacim Bäckman och Emil Engström för uppsatsen ”Din bil, min bil, vår framtid - En studie om de utmaningar svenska bilåterförsäljare står inför, och hur de i framtiden kan anpassa sin verksamhet” med motiveringen: Studien behandlar ett aktuellt och relevant problem gällande framtidens transportbehov och då med speciell inriktning på bilen. Författarna har skapat hög ambitionsnivå i syfte att skapa ny teori samt även praktiska implikationer för bilbranschen.

Studentuppsatserna finns publicerade på http://lnu.diva-portal.org >>