Videum AB | 2020-05-18

Årsredovisning 2019

Års- och hållbarhetsredovisning 2019 (Kortversion i pdf)

Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 2019 (pdf)

Ekonomisk översikt för VIdeum AB.

VD om året

2019 var första året med en expanderad och sammanbyggd science park. Året var också det sista i en serie av år då 
Videum byggde nytt, sålde av fastigheter och landade komplexa flerpartsaffärer.

Videum Science Park 
Under året hölls drygt 300 möten i form av kunskaps- och sociala aktiviteter, konferenser och workshops som samlade 7 000 deltagare.  Vår öppna VR-miljö Videum VR har avancerat en fas och en förstudie har gjorts över hur verksamheten ska utvecklas framåt. Under året har viktiga pusselbitar kommit på plats i satsningen på Videum Innovation Lab.  Myndigheten MUCF, som var en temporär och snabbt växande hyresgäst, flyttade ut. Ett antal mindre och tillväxtorienterade bolag har flyttat in under året. 

Samarbete kring visioner 
Arbete med Campusvision och Universitetsstadsvision har pågått tillsammans med Växjö kommun och Linnéuniversitetet.

Organisation och personal 
Det genomsnittliga värdet i medarbetarenkäten Temperaturmätaren blev 4,95 av 6,0. Övertiden har minskat, sjukdagarna ökat och uttaget av friskvårdsbidrag blev 85 %.

David Svensson
VD Videum AB


Videum Science Park 2019

2000 deltagare på kunskapsevent. 1000 besökare i Videum VR och Videum Innovation Lab. 4000 konferensgäster under 2019.

Personal Videum AB