Science Park | 2020-06-11

Colix valde närheten till Linnéuniversitetet

Vår hyresgäst Colix Systems AB som grundades 2017 har utvecklat en flexibel digital plattform där man enkelt kan bygga vidare med mjukvara och appar utifrån vad kunden efterfrågar och har behov av. Mest utveckling har man gjort med lösningar för olika intranät, en lösning för förenklat flöde i åkeribranschen och en portallösning för kompetensutveckling i Kronoberg. Den sista kan lätt bli en samlingsportal för nästan vad som helst. VD Jens Collskog nämner många fler exempel som visar hur breda man hitintills har varit i sin affärsutveckling och poängterar att företaget nu kommit så långt att det börjar bli dags att nischa sig och ge såväl djup som spets på produkterna.

Jens är en driven entreprenör och återvändare till Videum Science Park. Han trivs i miljöer där det händer saker och är lätt att nätverka. Närheten till Linnéuniversitetet vägde tungt när man valde att etablera Colix kontor i Videum Science Park. Flera av Colix anställningar har startat som timanställda studenter.

Med erfarenheter från flera bolag i stark tillväxt är Jens övertygad om att det är enklare att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke i en mindre stad. Man kan snabbare bli ett företagsnamn som många känner till och söker sig till. Att verka i en mindre stad ger också lägre kostnader, både för hyror och arbetskraft. Bristen på spetskompetens är kanske lite större här, men problemet finns i hela landet så de andra fördelarna väger över menar Jens.

- För mig handlar en bra arbetsdag om kontakter, berättar Jens. Kundkontakter i alla skeden, men också om ett bra socialt klimat internt. Just nu har vi ett bra gäng som trivs med att jobba ihop, ett riktigt dream team. Han tillägger att i morgon har man flera jobbintervjuer, så till hösten kommer Colix nog att ha 8-9 anställda, om än inte alla på heltid.

Colix Systems AB >>