Science Park | 2017-12-27

Entreprenörskap efter pensionering

Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi och forskar på arbetsmarknadsfrågor vid Linnéuniversitetet. Han har studerat vilka faktorer som gör att människor väljer att bli företagare och om företagande efter 61 års ålder kan ge ökad livskvalitet.

Den starkaste enskilda faktorn för att bli företagare är familjetradition, men studier visar också att personer med jämn uppsättning förmågor (duktig på mycket och en hög lägstanivå) har större sannolikhet att bli företagare och även en större chans att överleva som företagare. Den som är specialist på något blir i större utsträckning lönearbetare. 

En pågående enkätstudie tyder på att människor som har möjlighet att under sina sista aktiva år inom yrkeslivet ha någon form av flexibilitet (som företagandet kan öppna upp för), har en högre upplevd livskvalitet än om man är kvar på arbetsmarknaden som anställd. De som väljer att bli företagare senare i livet gör det av intresse och att det drygar ut ekonomin, mer än för att man blivit av med sin löneanställning.

Forskningen om upplevd livskvalitet som blir klar vid årsskiftet, gör Mats tillsammans med Lina Aldén. Resultaten presenteras för Kampradsstiftelsen som stått för finansieringen. Kanske kan studien påverka politiken att inte bara förbättra villkoren för den som vill vara kvar längre på arbetsmarknaden som anställd, utan även som företagare.