Science Park | 2017-06-13

Framtida inriktning på science park

Under dagen träffades närmare 50 personer för att genom konstruktiv dialog (Open space) arbeta fram förslag på en inriktning för vår framtida science park för att vi bäst ska bistå näringslivet och Linnéuniversitetet.

Syftet med workshopen var att få fram idéer till en möjlig digital profil för Videum Science Park. Inbjudna var personal från Linnéuniversitetet och näringslivet inkluderat företag som idag är verksamma i Videum Science Park.

Science park är ett internationellt begrepp och verksamheten ska ha aktiva länkar till ett universitet och uppmuntra uppbyggnad av nya eller inflyttade kunskapsintensiva företag. I en science park ska det arbetas aktivt för att uppmuntra utbyte av affärskunnande mellan företag. Med en uttalad profil, eller flera, är det lättare att samla kompetens som resulterar i praktisk nytta för hela regionen.

Detta var det första steget mot att profilera Videum Science Park till nytta för näringsliv och universitet.