För hyresgäster | 2019-04-15

Get moving challenge

Videum AB utmanar alla som jobbar i Videum Science Park 

GET MOVING CHALLENGE 

- en fem veckors hälsokampanj 6 maj – 9 juni 2019

Samla poäng genom att motionera, utföra hälsosamma bonusuppdrag och svara på hälsorelaterade quizar
under tävlingens gång. Flest snittpoäng vinner! 

KOSTNAD 299 kr/deltagare inkl stegräknare med 3d-sensor, 249 kr/deltagare utan stegräknare. 
ANMÄLAN Varje person eller företag anmäler sig själv senast 26 april på staffinmotion.com/getmoving-anmal
Gå med i laget ”Videum Science Park utmanar” eller skapa ett eget lag med minst 4 deltagare. Oavsett vilket så tävlar ni mot ”Videum AB”. Pris till vinnande lag och till bästa prestationen. Ni som anmäler ett eget lag mailar lagnamnet till info@videum.se.

Läs mer om GET MOVING CHALLENGE på staffinmotion.com

Stärk gemenskapen och bygg en kultur av hälsa!