Science Park | 2019-05-24

Samarbete med IBM för att stimulera innovation

Videum Science Park växlar upp verksamheten med målet att göra mötesplatsen än mer relevant även för större bolag som verkar runt om i regionen. Ett innovationslabb håller på att ta form och den första strategiska samarbetspartnern är IBM.

IBM är för många känt som ett stort IT-företag. Men man har också en stor forskningsorganisation och jobbar med startups, entreprenörer och storbolag i metoder för att komma från idé till verklig produkt i produktion genom en snabb, effektiv och strukturerad innovationsprocess. Det är denna metodik som ska föra samman små företag och stora bolag i regionen, inte nödvändigtvis något av dem hemmahörande i Videum Science Park.

- Vi kommer att bidra med vår tid och kunskap kring innovationsprocessen, säger Martin Rydén, Technical leader på IBM. En del av vår metod är en workshop på 2-3 dagar som vi kallar IBM DesignThinking där en del av den tekniska lösningen kan vara, men behöver inte vara, teknik från IBM, förklarar han.

Tillsammans ska vi hitta mindre bolag i regionen som vill samarbeta med storbolag. Vi hjälper dem att få fram en idé som går att verkställa på kort tid. En idé som det mindre bolaget tjänar pengar på. Viktigt är också att även det större bolaget tjänar pengar, eller spara pengar på lösningen, först då vet vi att lösningen tillför ett riktigt värde i organisationen.

- IBM har jobbat framgångsrikt på likande sätt bland annat tillsammans med inkubatorn och science parken Bizmaker i Västernorrland, säger Videums affärschef Robert Unt och tillägger att han ser fram emot att få facilitera det stöd som IBM kan ge i mötet mellan större bolag och mindre företag.

Både Videum Science Park och IBM tror att detta kan bli ett fruktsamt samarbete över tid och att en första workshop bara är starten för framtidens innovation genom att tänka i strukturerade nätverk av stora och små företag.