Science Park | 2020-01-30

Möjligheter och utmaningar med triple helix

Forskning på triple helix

I mötet mellan aktörer från olika sektorer får man en bredare syn på problemen, vilket ofta leder till bättre och mer inkluderande lösningar. Men triple helix är inte bara möjligheter enligt Joacim Rosenlund, universitetslektor vid Institutionen för organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. För att möta utmaningarna är svaret dialog och förtroende.

För att få till ett riktigt bra triple helix-samarbete är Joacim säker på att man först behöver prata om samarbetet i sig. Prata om sektorernas olika logiker, dvs få förståelse för varandras olika arbetssätt och olika tidsramar. Viktigt är att skapa samarbeten kring en funktion eller konkret utmaning som alla inblandade har nytta av att få löst, och inte starta samarbeten för samarbetets skull.

Även om Joacim forskade på triple helix vid miljöutmaningar tror han att samverkansprocessen fungerar liknande i andra konstellationer, att det är samma typ av dialog som måste ske. De personliga relationerna är viktiga och att bygga upp ett förtroende genom att träffas informellt samt att våga be om hjälp. Likaså att ta sig ut från labbet och pappersprodukten för att prova olika lösningar tillsammans. Och att återkommande under samarbetet gå tillbaka till att prata om samarbetet i sig. Vi är olika, vi jobbar olika och det är det är det som är en del av styrkan i triple helix. Vi får det att fungera om vi för en öppen dialog.


Artikel ur vårt senaste magasin. Läs hela magasinet här >>