Science Park | 2017-11-14

Nutcracker på export

Fyra gånger har Videum Science Park tillsammans med Drivhuset och Linnéuniversitetet ordnat Nutcracker där företag tar hjälp av studenter genom öppen innovation. Nu exporterar vi konceptet till Kalmar Science Park. 

Under Nutcracker utmanas en grupp idérika studenter att ge kreativa lösningar på företagens problemställningar. De får först problemen presenterade för sig muntligt och sedan jobbar de under ett par timmar fram lösningar i mindre grupper på en digital plattform. Företagen finns hela tiden i närheten och kan svara på frågor och ge förtydliganden.

Företagen som själva utser varsin vinnare får nytta av resultaten, studenterna lär sig grunderna för öppen innovation och alla får möjlighet att knyta nyttiga kontakter för framtida examensarbete, extrajobb eller anställning.

Den 15 november 2017 startar Nutcracker även i Kalmar och med våra erfarenheter från tidigare Nutcracker finns personal från Videum med som ledare och stöttar.

– Att öka samarbetena mellan våra två science parks är naturligt inte bara genom att vi verkar i Småland, utan främst för att vi båda är kopplade till Linnéuniversitetet, förklarar Stefan Uppman från Videum Science Park.