Videum AB | 2019-01-02

Ny styrelse

Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB).  Vi har en politiskt tillsatt styrelse med sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. 

Styrelse för Videum AB 2019-2022

Ordinarie ledamöter
Lena Wibroe (M) ordförande
Hugo Hermansson (S) vice ordförande
Anders Franzén (C)
Martina Popovska (KD)
Erik Jansson (MP)
Lisa Larsson (S)
Rebecca Esselgren (S)

Ersättare
Ida Eriksson (M)
Albert Sadiko (L)
Stig-Arne Eklund (S)
Henrik Petersson (V)

Ordförande Lena Wibroe (M). FOTO Alexander Hall för Växjö kommun.