För hyresgäster | 2019-08-22

Nya rutiner för frankering av utgående post

Från och med den 1 oktober gäller nya rutiner för frankering av utgående post. De lappar med företagsnamn som idag lagts tillsammans med breven får då inte längre användas. Ni som skickar mycket brev kan få företagsanpassade streckkoder att sätta på alla brev och för er som skickar mer sällan blir det enklast att använda frimärken. All utgående post lämnas precis som vanligt i den låsbara boxen som finns vid postfacken.

Har du frågor är du välkommen att kontakta receptionen.

/Företagsservice