Science Park | 2018-10-26

Öppen innovation

Än en gång har vi genomfört Nutcracker där studenter utmanas i att ge kreativa lösningar på problemställningar från företag. Arbetssättet kallas öppen innovation (Open Innovation) och handlar om att ta hjälp utanför den egna organisationen för att se problem och lösningar med nya ögon. Studentgrupperna har två timmar på sig att ge en eller flera lösningar. Under hela tiden finns representanter från företagen på plats för frågor och kommentarer i den nätbaserade mjukvaran som används. Företagen utser varsin vinnare som får en djupare presentation av företaget och goda möjlighet att knyta nyttiga kontakter för framtida examensarbete, extrajobb eller kanske till och med anställning.

Företagen som denna gav studenterna utmaningar var Yldre-maintenance och Växjö kommun genom projektet DigiVex. 40 studenter var med denna gång som var den sjätte i ordningen. Nutcracker ordnas av Videum Science Park, Linnéuniversitetet och Drivhuset.