Science Park | 2017-05-22

Internet Camp

Videum Science Park står även i år värd för det populära och nyttiga sommarlägret Internet Camp. 20 stycken mellanstadieungdomar får möjligheten att producera innehåll för nätet och på vägen lär man sig om bland annat rättigheter, skyldigheter, upphovsrätt och källkritik. 14-18 augusti hålls daglägret i Videum Science Park. Lägret är kostnadsfritt för deltagarna med hjälp av sponsorer där Videum bidrar med lokalerna.  

Anmälan till Internet Camp är öppen >>