Videum AB | 2020-06-26

Slottets lutande spira åtgärdas

Videum AB har som ägare till Teleborgs slott idag låtit montera ner den stora spiran på slottstaket för underhåll och att åtgärda den lutning som uppkommit genom åren.

Med hjälp av två riktigt stora mobilkranar nådde man hela vägen upp – närmare 50 meter – till spiran och kunde montera ner den. Nu ska hantverkare göra ett nytt fäste, laga och ersätta delar av själva spiran, som är gjord av kopparkoner, så att den till hösten åter igen kan stå rak och stolt på slottstaket.

I Videums arkiv fanns inte några detaljerade ritningar eller beskrivningar av den ca 5 meter höga spiran eller dess fäste, så innan nedtagningen visste man inte vad man hade att vänta. Men nu vet vi att det varit en stomme av trä som efter nästan 120 år var dags att byta ut. En ny stomme kommer nu att göras och vi hoppas på en hållbarhet på över 100 år även för den.