Science Park | 2018-04-05

Studentkontor poppar upp

Snart startar projektet VIDEUM POP UP för studentföretag och entreprenöriella studentprojekt. Genom att erbjuda en fysisk arbetsplats i Videum Science Park, medlemskapet Networker i Bravo Entrepreneurial Hub och tillgång till Drivhusets alla tjänster vill vi bidra till att studententreprenörerna lär känna varandra och delar erfarenheter, att de får en plats fysisk plats att koncentrera sig på sitt projekt, får rådgivning, deltar i aktiviteter och skapar ett större nätverk.

Namnet VIDEUM POP UP syftar på att vi använder lokaler i Videum Science Park som för tillfället är tillgängliga. Vi startar VIDEUM POP UP på våning 3 i hus Alpha och välkomnar i första hand företag med flertalet studenter i teamet. 

Studentinbjudan >>