Science Park | 2017-09-06

Videum Codeup startar sin sjätte termin

Videum Codeup kör igång sin sjätte termin med fokus på egna sidoprojekt

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2017 04:05 CEST

 

Med fokus på att träffa likasinnade och därigenom få råd och tips för sina egna projekt kör Videum Codeup igång sin sjätte termin tisdagen den 5 september 2017. I nätverket för programmerare ingår 135 medlemmar som alla deltar i träffarna så som det passar den egna kalendern.

- Med fem avverkade terminer har vi utvärderat vilka typer av träffar som varit roligast och mest uppskattade, säger arrangören Andreas Lundahl och fortsätter: De kvällar vi sett som mest lyckade har faktiskt varit de när var och en har hackat på sina egna projekt som kan vara allt från en kommersiell tjänst, ett open source-bibliotek eller att bygga en ny teknikpryl. Därför ägnar vi alla höstens träffar inom Videum Codeup åt detta, alltså sådant som vi gör bara för att vi är nyfikna och vill utmana oss själva utan att det är en del av vår utbildning eller arbete.

Videum Codeup är nätverket för programmerare i Växjö-regionen. Kunskapsnivån spelar ingen roll, här träffas studenter, entusiaster och professionella. Syftet är att få möta likasinnade för att utbyta råd och erfarenheter. Och att man har en planerad tid att verkligen jobba med sitt eget projekt.

- Vi vill genom våra planerade träffar, som är varannan vecka, skapa planerad tid i kalendern där man faktiskt sätter sig ner med de roliga sidoprojekt som vi alla har. Det är så lätt annars att tiden går och helt plötsligt har det runnit ut i sanden utan att ha blivit testat och sjösatt, eller att man försökt sitta själv hemma och inte haft någon med rätt kunskap att fråga, beskriver Kevin Sjöberg. Det var just dessa tankar som gjorde att vi ville starta nätverket 2015.

Inom Videum Science Park är IT den klart största branschen och hela regionen är tät på IT-företag. Genom Videum Codeup vill Videum bidra till att hålla IT-kompetensen i regionen i framkant, varför nätverket är öppet även för personer som till vardags inte verkar i Videum Science Park. Initiativtagare till Videum Codeup var Andreas Lundahl och Kevin Sjöberg som fortsatt planerar och driver nätverksträffarna, numera tillsammans med Albert Arvidsson. Videum Science Park bidrar med lokalerna till träffarna som stämmer väl med devisen – idéer föds där människor möts.

www.meetup.com/videumcodeup >>