Mötesagendan

En agenda handlar om vad man ska göra på mötet och följer man den är sannolikheten högre att man når målet med mötet. Utskickad i förväg kan deltagarna hinna förbereda sig, läsa på och kanske ladda med frågor. Det kan till och med vara en bra idé att lägga in en fråga i agendan. Vill du vara extra tydlig kan du redogöra för varje punkt om det är information, diskussion eller beslut.  Kanske är hela mötet ett informations- eller beslutmöte?

Vid inledningen av ett möte kan det vara bra att fråga om deltagarnas förväntningar, så kan man antingen lyfta något lite extra eller redan för början klargör vad som kommer att tas upp och inte.

Efter varje moment i agendan kan det vara bra att lägga in 1-2 minuters reflektion med grannen innan man tar sig vidare till nästa moment.  Nästan lika viktigt som punkterna för att nå målen är att planera in pauser, för en social fika och för att kolla telefon och e-post om så behövs.

Sammanfattning en bra mötesagenda. Skickas ut i förväg, tydliggör information eller diskussion samt tydliggör om man behöver förbereda sig.