Idéer föds där människor möts

Idéer föds där människor möts - det är grundidén för Videum. Vi är övertygade om att nya möten, nya människor och nya konstellationer skapar kreativitet som leder till goda idéer och nya affärsmöjligheter. Därför skapar vi sociala aktiviteter för alla hyresgäster. Information om dessa aktiviteter får du genom receptionen, informationsskärmar och vårt nyhetsbrev. Om du följer oss i sociala medier får du oftast även där en påminnelse.

Det kan hända att våra aktivitetet kräver anmälan i förväg och giltig SMS-biljett vid entrén. I de fall vi tar ut en deltagaravgift gör du en säker betalning i Biljettkiosken.

På Växjö Linnaeus Science Parks webbplats hittar du numera alla science parks-event >>