Idéer föds där människor möts

Idéer föds där människor möts - det är grundidén för Videum. Vi är övertygade om att nya möten, nya människor och nya konstellationer skapar kreativitet som leder till goda idéer och nya affärsmöjligheter. Därför skapar vi såväl kunskapshöjande som rent sociala aktiviteter för alla hyresgäster i Videum Science Park och dess anställda, för inspiration och utveckling för såväl individen som för företaget. Vissa aktiviteter är även öppna för andra utanför Videum Science Park och mycket ordnas i samarbete med våra vänner. Information om varje aktivitet kommer i kalendern när det närmar sig och skickas även ut i våra nyhetsbrev. Om du följer oss i sociala medier får du oftast även där en påminnelse.


Återkommande kunskapsaktiviteter

FORSKARLUNCH är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forskningsprojekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

DIGIBRUNCH är en mötesplats för den digitala sektorn i vår region och arrangeras av Videum Science Park, Almi Företagspartner och Föreningen Digitri. 

MÖTESPLATS FRAMTIDEN är ett forum för möten mellan utbildning och entreprenörskap med syfte att skapa synergier för regionens bästa. Ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéakademien Forskningsstiftelsen.