En fri och uppmuntrande arbetsplats

Videum månar om sina anställda och satsar på friskvård, stimulerade arbetsuppgifter och marknadsmässiga löner. Här finns en positiv och generös inställning till kompetensutveckling där var och en kan påverka genom att ta egna initiativ. Vi låter personalen, i så stor utsträckning det är möjligt, själv planera sina arbetsdagar.

På Videum jobbar vi tillsammans och många projektgrupper består av personal från olika avdelningar. I vårt mål- och utvecklingsarbete ges alla en möjlighet att vara med och påverka. Vi hjälps åt med att planera studieresor och sociala aktiviteter för våra kollegor. I den årliga medarbetarenkäten från Växjö kommun får Videum ett högt medarbetarindex som visar på nöjda medarbetare. Vår dörr står alltid öppen för praktikanter och examensarbete på alla nivåer. Välkommen att ta kontakt med oss!

(siffror från dec 2017)

Hitta kontaktperson på Videum

 Visa alla