Biljettkiosken - anmälan till våra event

De flesta av våra event kräver anmälan i förväg och giltig SMS-biljett vid entrén.  I de fall vi tar ut en deltagaravgift gör du en säker betalning i Biljettkiosken. Våra event dokumenteras och foto/film kan komma att publiceras i Videums nyhets- och informationsmaterial på webben samt i sociala medier och trycksaker.

Om du blir sjuk eller får förhinder - kom ihåg att meddela oss så minskar vi matsvinnet!
Utebliven icke avanmäld deltagare debiteras en kostnad. info@videum.se

 

Aktuella event med anmälan

28 september Seminarium - Dags att förstärka skyddet mot cyberattacker

7 oktober Upplev Videum Science Parks labbmiljöer

8 oktober 3D print - second event


Återkommande kunskapsaktiviteter

FORSKARLUNCH är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forskningsprojekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

DIGIBRUNCH är en mötesplats för den digitala sektorn i vår region och arrangeras av Videum Science Park, Almi Företagspartner och Föreningen Digitri. 

MÖTESPLATS FRAMTIDEN är ett forum för möten mellan utbildning och entreprenörskap med syfte att skapa synergier för regionens bästa. Ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéakademien Forskningsstiftelsen.