15 nov

Digitala veckan

Digitala veckan - en del av Global Entrepreneurship Week

Digitala veckan är Linnéregionens största digitala event och den 15-16 november hålls event i Videum Science Park i Växjö. Programmet ska visa mångfalden inom IT i vår region, bidra till nya sätt att samverka och öka förståelsen för IT som möjliggörare.

Ur programmet: 

Cyber security – skapa förtroende i framtidens eko-system
Data & Analytics – aktuell forskning om bättre hantering av data
Virtual Reality – VR/AR – utveckling inom bostadsbranschen

Digiwex – Visionen för den digitala Växjöregionen
WeXO – ny samlingsplats för digital innovation
Investerar Sydost – möjligheter att skaffa kapital till ditt tillväxtföretag

Digibrunch - RPA Digital arbetskraft – vår framtida tillväxt?

Trender och visioner – insikter från IBM Research
Framtidsspaning – innovationer, hot och risker

Hela programmet presentaras på digitri.org

Arrangörer: Föreningen Digitri, Växjö kommun och Videum Science Park