18 apr

Forskarlunch

SNS Konjunkturråd granskar kapitalet och kapitalbeskattningen i Sverige

SNS tillsätter årligen en grupp forskare som under benämningen SNS Konjunkturråd analyserar hur samhällsekonomin fungerar över tid när det gäller olika centrala frågor. Baserat på slutsatserna lämnas sedan rekommendationer till politiker och andra beslutsfattare. Tidigare råd har bland annat belyst skuldsättningen och den finansiella stabiliteten, statens investeringar i transportinfrastruktur och välfärdens finansiering. Forskarnas rapport presenteras och diskuteras vid SNS-seminarier. Årets rapport granskar kapitalbeskattningen i Sverige och Spencer Bastani, som är forskare på Linnéuniversitet, är en av författarna.

Spencer Bastani är docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. Bastanis huvudsakliga forskningsintressen är teoretisk och empirisk offentlig ekonomi, med särskilt fokus på optimala skattesystem. Bastani disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2012 och har varit gästforskare vid bland annat National Bureau of Economic Research (NBER) i Cambridge och Centre for European Economic Research (ZEW) i Mannheim.

TID & DATUM kl 12.00-13.30 onsdagen den 18 april 2018
FÖR VEM Forskarlunchen är öppen för alla intresserade.
PLATS Hus Echo i Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö
KOSTNAD Ingen, Videum bjuder på lunchen. Anmäld deltagare som får förhinder ber vi vänligen meddela oss, så kan vi minska matsvinnet genom att ge platsen till någon annan eller avboka en portion. info@videum.se
ANMÄLAN senast den 16 april


Inbjudan i pdf >>


OM FORSKARLUNCHERNA Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forskningsprojekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.