Forskarlunch

Design för hållbarhet

Klimatforskarna är eniga i att det nya decenniet är sista chansen att förhindra en oåterkallelig klimatkatastrof. Hur kan vi ta till oss detta, och agera utifrån våra professionella och privata roller?

Mathilda Tham, professor i design, berättar om sin forskning som visar hur system som uppfattas som oföränderliga –  såsom ekonomin eller modet – faktiskt är skapade av människor och därför kan designas om. Hon visar exempel från två projekt inom områdena boende och mode.

MEDVERKANDE Mathilda Tham, professor Institutionen för design, Linnéuniversitetet
Hennes arbete befinner sig i gränslandet design, framtidsstudier och hållbarhet. Hon utbildade sig ursprungligen till modedesigner, med idag handlar hennes arbete om metadesign: design av förändring, design av samarbeten mellan discipliner och sektorer, design av framtidsscenarier och nya sätt att relatera till mode och design, varandra och andra arter.

I samband med forskarlunchen kommer Videum Science Park att dela ut 2019 års studentstipendium

TID & DATUM kl 12.00-13.30 den 3 mars
FÖR VEM öppen för alla intresserade
PLATS Videum Science Park, Framtidsvägen 14
KOSTNAD Ingen. Anmäld deltagare som får förhinder ber vi meddela oss på info@videum.se.
ANMÄLAN senast 27/2 videum.se/biljettkiosken


OM FORSKARLUNCHERNA Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forskningsprojekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Under Forskarluncherna kan det förekomma dokumentation i foto och film för publicering på webb och i sociala medier.