Innovation runway

17 TIMMARS INNOVATION RACE MED FOKUS PÅ HÅLLBARA AFFÄRER

När man kraftsamlar människor med olika bakgrund och kunskap skapas nya perspektiv och kreativa lösningar. Det tar vi tillvara på under detta Innovation Race där fokus ligger på att identifiera drivkrafter, behov och utmaningar som kan generera nya hållbara affärsmöjligheter och konkurrenskraftiga erbjudanden som rustar ditt företag att möta framtida utmaningar.

NÄR? 8-9 december (Nytt datum!)
VAR? Videum Science Park, Framtidsvägen 14 i Växjö. Vi förhåller oss till rådande riktlinjer och erbjuder gott om utrymme och säkra miljöer för alla medverkande.
VEM? För att få ut så mycket som möjligt av Innovation Race bör du ha ett
etablerat företag med 5-249 anställda och minst två personer per företag bör kunna medverka under båda dagarna.
PRIS? 3 000 kr ex. moms per företag.

Målsättning
- Att koppla kundens behov och samhällets utmaningar till ditt företags
drivkraft och affärsmodell.
- Att kreera idéer som gör dagens produkter och tjänster mer hållbara samt skapar hållbara lösningar i nya produkter, tjänster och affärsmodeller.
- Att stärka företagets varumärke internt och externt.
- Att öka företagets konkurrenskraft.

Hur går det till?
- Vi följer en ”road map” som ger insikter om nuläget i omvärlden.
- Vi fördjupar oss i framtidens kundbehov och köpbeteende.
- Vi kreerar lösningar tillsammans som mynnar ut i ett värdeerbjudande
som kan kommuniceras och profileras som ert styrkeområde.
- Du får inspiration från spännande företag och föreläsare.

Frågor besvaras av Louise Brolin
louise.brolin@almi.se, 0470-70 74 06

ARRANGÖRER Almi, Videum Science Park, Region Kronoberg och Europeiska utvecklingsfonden med finansiering av Tillväxtverket.