4 okt

Innovationskraft för ett bättre samhälle

Mer info kommer inom kort. 

 

ARRANGÖRER Videum Science Park, Almi och Region Kronoberg.

#innovationsveckan
En vecka med fokus på att dela och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. innovationsveckan.nu