14 aug

Internet Camp

Även detta år kommer Videum Science Park att få vara värd för det populära Internet Camp - för internetsmarta mellastadiebarn. Man lär sig att producera innehåll och inte bara konsumera och på vägen lär man sig de viktiga delarna krinng rättigheter, skyldigheter, upphovsrätt och källkritik. Daglägret är kostnadsfritt för med hjälp av samverkan och sponsor. Videum bidrar med lokalerna.

Mer info och anmälan >>