5 mar

Investerarträff

Vid investerar-träffen ges du som investerare möjlighet att lyssna på presentationer av tidiga tillväxtföretag från sydostregionen som söker kapital och partner. Fyra tillväxtföretag från Kalmar- och Kronobergsregionen kommer presenterar sig.

Investeringsträffen arrangeras av Investerare sydost, där Videum Science Park är aktiv.

PLATS Kalmar
MER INFO Stefan Uppman, 0470-72 33 17, stefan.uppman@videum.se