Så styr du bolaget till hållbar framgång

NYTTAN AV ETT PROFESSIONELLT, VÄRDESKAPANDE STYRELSEARBETE OCH FÖRDELAR MED EXTERN KOMPETENS

För att skapa en stabil grund för bolagets framtid krävs ett långsiktigt och fokuserat arbete på strategi, marknads- och ekonomisk uthållighet. Då är en professionell styrelse med extern kompetens ett smart verktyg på vägen till hållbar framgång.

I alla typer av ändrade förutsättningar, som t ex den pågående pandemin, är det extra viktigt för bolagets vd att få stöd från styrelsen.

Christina Lindberg och Nils-Erik Persson från StyrelseAkademien Sydost ger handfasta råd om styrelsens roll och hur man vid uppstart kan hitta kandidater till sin styrelse.

FÖR VEM alla som är intresserade av bolagsstyrning
TID klockan 12.30-13.00 
DATUM 8 februari
PLATS alla deltar digitalt via egen dator eller mobil
KOSTNAD ingen
ARRANGÖR Videum Science Park och StyrelseAkademien Sydost 
ANMÄLAN senast 4/2 på www.biljettkiosken.se/styrabolag
Länk till webbinariet skickas ut någon dag innan eventet äger rum.

Välkomna med er anmälan!

Om du blir sjuk eller får förhinder - meddela oss på info@videum.se