CORONA/COVID -19 - så jobbar vi


Detta gör vi i Videum Science Park

Vi tänker på varandra genom att be hyresgäster och besökare att i första hand kontakta företagsservice genom telefon eller e-post istället för ett fysiskt besök i receptionen.  0470-72 33 00 info@videum.se

I fastigheternas allmänna utrymmen är det, som i övriga samhället, viktigt att kunna hålla avstånd till andra personer som vistas där. Vi har satt upp affischer som påminner oss om att vara rädda om varandra genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.

Vi genomför extra städning i allmänna utrymmen och toaletter. Ytor som vi berör ofta med händerna (handledare, dörrhandtag och hissknappar) saneras extra.  Vi pausar vårt gemensamma fika i lobbyn på förmiddagar och eftermiddagar.  Vi ser till att det är påfyllt med tvål på toaletterna och handsprit i gemensamma fikarum, konferenslokaler och reception.

Som hyresgäst eller besökare är du alltid välkommen att kontakta oss vid frågor, förbättringsförslag eller synpunkter kring hur vi tillsammans kan minska smittspridningen.

Känn dig trygg på möte och konferens

Vi skräddarsyr möten och konferenser efter dina önskemål och behov på ett säkert sätt oavsett om du planerar ett fysiskt möte, ett hybridmöte med deltagare i lokalen och på distans eller en digital sändning från våra lokaler. Här finns tekniken för alla dessa lösningar.

Vi erbjuder luftiga och stora lokaler som möbleras med bra avstånd mellan deltagarna. Lokalerna är extra noga städade och det finns handsprit i alla mötesrum. Vi dukar upp med block, penna, godis, glas och vatten på varje plats. Förtäring dukas med fördel upp i vår rymliga loungemiljö. Önskar ni få fika eller lunch portionsförpackad ordnar vi det. Den fantastiska naturen finns precis utanför dörren, så varför inte ta en lunchpromenad samtidigt som vi fräschar upp lokalen?

Visningar av kontor och möteslokaler

Presumtiva hyres- och konferensgäster är fortsatt välkomna på visningar av kontor och möteslokaler. Under visningarna undviker vi att ta i hand och månar om att hålla avstånd. Om du eller någon i ditt hushåll har konstaterad smitta eller symptom på Covid-19 ber vi dig att boka om till ett senare tillfälle.

Trygghet för Videums medarbetare

Videums medarbetare arbetar i möjligaste mån hemifrån och för de som behöver vara på plats har avstånden mellan arbetsplatserna glesats ut. Alla uppmanas att välja digitala möten före fysiska. Behövs det ändå ett fysiskt möte har vi glesat ut antalet platser i våra mötesrum så att deltagarna kan hålla avstånd.

Vi påminner våra medarbetare om vikten att vara uppmärksam på sjukdomssymptom som hosta, feber och andningssvårigheter och att alltid stanna hemma vid minsta symptom. För den som varit sjuk gäller att återgå till arbete på kontoret tidigast efter den tid som Folkhälsomyndigheten ger råd om.

Tips för att smittsäkra kontoret

Det är vårt gemensamma ansvar att stoppa smittspridningen i samhället, på kontor och arbetsplatser. Så här kan du öka tryggheten på kontoret:

Anpassa kontoret

- Anpassa arbetsplatsen genom möblering så att personalen har möjlighet att hålla avstånd under hela arbetsdagen.
- Inför extra städning av ytor som ofta berörs av händer. Se till att handsprit finns tillgängligt där det inte finns tvål och varmt vatten.
- Undvik användning av portabla fläktar och luftkonditioneringsaggregat i rum där flera personer vistas samtidigt.

Skapa en flexibel arbetsmiljö

- Underlätta för medarbetarna att kunna arbeta hemifrån i den mån arbetet tillåter.
- Anpassa arbetstiderna så att det blir möjligt att undvika resor i rusningstrafik.
- Uppmuntra medarbetarna till att sprida ut fika- och lunchtiderna för att undvika trängsel.
- De flesta möten går att genomföra digitalt. Gör det!
- Om ni måste ses – kanske ett promenadmöte utomhus är ett alternativ?

Handhygien

- Uppmuntra medarbetarna att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. 
- Uppmuntra till användning av handsprit där tvål och vatten inte finns tillgängligt.
- Arbetar ni i en aktivitetsbaserad miljö undvik att dela utrustning som mus och tangentbord. Alternativt sanera utrustningen mellan användning.


Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning >>


Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning. Tack för att du gör detsamma!

VIDEUM