Event och aktiviteter i Videum Science Park

Videum Science Park tror på devisen ”idéer föds där människor möts” och i uppdraget att arbeta för ett hållbart näringsliv i Växjö kommun erbjuder vi event och aktiviteter som för människor samman genom inspiration, kunskap och aktiva workshops samt social gemenskap.  Vi skapar event själva och vi skapar event tillsammans med andra.  Har du en idé om något event du vill genomföra tillsammans med oss? Välkommen att höra av dig! info@videum.se

Återkommande kunskapsevent

FORSKARLUNCH Forskningsföredrag med efterföljande mingellunch. Syftet är att knyta kontakter och ge uppslag till nya samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. (Videum Science Park och Linnéuniversitetet) 

DIGIBRUNCH En mötesplats med nätverksbrunch och aktuellt föredrag för den digitala sektorn i vår region. (Videum Science Park, Almi Företagspartner och Föreningen Digitri) 

INVESTERARTRÄFF Möjlighet för regionens tillväxtbolag att presenterar sig i syfte att hitta finansiering och partnerskap bland regionens investerare. (Videum Science Park och Investerare Sydost)

OPEN INNOVATION Näringsliv och organisationer får hjälp av universitetsstudenter att under ett par timmar med idéer till lösningar på problem genom öppen innovation. (Videum Science Park, Drivhuset och Linnéuniversitetet)

MÖTESPLATS FRAMTIDEN Ett forum för möten mellan utbildning och entreprenörskap med syfte att skapa synergier för regionens bästa. (Videum Science Park och Linnéakademien Forskningsstiftelsen)


Aktuella event