Innovationslänken 
för IT och industri i Kronoberg

Innovationslänken är ett samverkansprojekt för ökad innovation bland små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i Kronobergs län. Projektet ska hjälpa företag få kunskap, nätverk och verktyg för innovation i syfte att utveckla affärsmodeller, öka produktion och tillväxt. Målet är att öka företagens investeringar inom forskning och utveckling (FoU) och bidra till länets ekonomiska tillväxt. 

Projektmedlemmar Campus LjungbyLinnéuniversitetet och Videum Science Park 
Huvudprojektledare Jesper Lindahl, jesper.lindahl@videum.se, 076-317 35 11 
Finansiärer Region Kronoberg samt Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket 
Projekttid januari 2021 – februari 2023 
Projektmedel 6,2 Mkr 

Förstudien till projektet visade att en stor andel företag inte infört några innovationer de senaste åren och att endast ett mindre antal samarbetat med akademin. Många upplever det svårt att rekrytera kvalificerade medarbetare och saknar därmed rätt kompetens för att utföra utvecklingsarbetet. Men med stor insikt om vad som behövs för att framtidssäkra verksamheten uttryckte sig många företag i förstudien positiva inför samarbete med både universitetet och andra företag för att driva innovation i sin egen verksamhet.  

Under projektet kommer det att genomföras en mängd olika aktiviteter för att ge små och medelstora företag inom IT och industri den kunskap och de verktyg de behöver för att 

  • förstå vikten av innovation, forskning och utveckling

  • investera mer tid och resurser i forskning och utveckling 

  • hitta till samarbeten med forskare och studenter 

  • utveckla sina affärsmodeller