Företagsfabriken –
din språngbräda ut på marknaden

Företagsfabriken i Kronoberg AB är vår företagsinkubator som hjälper entreprenörer med potential att växa och bygga framgångsrika bolag. Här ges de rätta verktygen för att snabbare uppnå tillväxt och nå ut på marknaden. Den gemensamma nämnaren för bolagen är att alla har en bärkraftig idé och hög tillväxtpotential. Företagsfabriken satsar på bolagen genom affärsrådgivning och coachning för att accelerera deras utveckling. Alla tillväxtbolag erbjuds kontorsplats i Videum Science Park och har samma nätverksmöjligheter och lokaltillgångar som övriga hyresgäster.