Hitta till oss

Reception och möteslokaler Framtidsvägen 14 
Videum AB - Framtidsvägen 18
Företag i Videum Science Park - Framtidsvägen 10-16

Med bilen, bussen eller cykeln

Inom campusområdet har Videum över 1 500 parkeringsplatser. Se skyltning på plats om tillstånd, avgift eller registrering i receptionen. På området finns flera busshållplatser, närmast våra hyresgäster kommer du på hållplatserna Framtidsvägen och Trummenvägen.