VIDEUM INNOVATION LAB

- en affärs- och forskningsdriven miljö för kunskapsintensiva företag och akademi

Foto från föreläsning i Videum Innovation Lab.

Foto från föreläsning i 3D-print i Videum Innovation Lab.

Vår region är lite av en vit fläck på innovationskartan. Det som måste ske för att vi ska bli en mer innovativ landsdel och hänga med i utvecklingen är verklig samverkan. Interaktion som ger konkreta resultat i form av faktiska lösningar och prototyper genom samspel mellan olika företag och mellan näringsliv och akademi. 

I Videums uppdrag ingår att driva och utveckla Videum Science Park. Därför är det naturligt att vi tar ledarskapet och understödjer ett nätverk för innovation över branschgränser. Vi ser framför oss ett paraplykoncept som kan växa ut i labbmiljöer beroende på vilka behov som uppstår och de utmaningar som kommer i framtiden.

– Om vi kan skapa ett värde för många genom att utveckla labbmiljön hos oss kan vi få tätare samverkan och konkreta resultat. Modellen är ett sätt att möjliggöra innovation, se till att det faktiskt händer, säger Videums affärschef Robert Unt. 

Foto från arbetsplatserna i Videum Innovation Lab.

Foto över arbetsplatserna i Videum Innovation Lab.

Bygger efter gemensamma behov

Ett första steg är att samla innovationschefer från innovativa och kunskapsintensiva företag i vår region för att diskutera hur vi kan bygga en samverkansekonomi och med deras input se hur Videum Science Park bäst kan stötta och bli en välpaketerad brygga mellan näringsliv och akademi. Innovationscheferna kommer att vara viktiga medskapare i uppbyggnaden av innovationslabbet som sker i flera steg. Tillsammans undersöker vi behovet av teknik och samarbete för problemlösning, testning, prototypframtagning, patent, finansiering och investeringar.

Foto över en samtals och fikaplats i Videum Innovation Lab.

Plats för samtal och avkoppling i Videum Innovation Lab.

En fysisk plats med väl vald teknik

Innovationslabbet är en fysisk plats i Videum Science Park. En lokal som till att börja med kommer att ha ett mindre antal kontorsplatser, möblering för workshops, grupparbeten och föreläsningar samt teknik för gemensamt nyttjande. En levande labbmiljö som fylls med teknisk utrustning allt eftersom behoven uppstår och ekonomin tillåter. Ett hållbart nyttjande av teknikresurser som är dyrt för var och en att investera i. Det skulle kunna handla om 360-kameror, professionella drönare och robotar, 3D-skrivare, virtual reality och internet of things (IoT).

Foto på 3D-printad katt.

Foto på ett litet 3D-printat flygplan och en robothand i mänsklig storlek.

Exempel på 3D-utskrifter; en katt, ett litet flygplan och en robothand i mänsklig storlek.

Community för innovation

För att skapa innovation krävs gemenskap, ett socialt nätverk som kan samlas kring en problemställning eller en ny utmaning. Och det räcker inte med att lyssna till en gemensam föreläsning och sedan återgå till sin egen verksamhet. Aktiviteterna i innovationslabbet kommer därför att fokusera på öppen innovation, aktiva seminarier och workshops. Företagen som verkar i Videum Science Park kommer att bidra med viktigt kunskapsinnehåll genom att själva få hålla aktiviteter i labbet. I alla dessa aktiva möten kommer det att ske en nyttig kompetensutveckling hos alla deltagare.

– Vi bygger tillsammans upp en samlingsplats för samutnyttjad teknik, workshops och arbete där vi räcker ut handen för att få hjälp av och ge hjälp till andra. Här finns alla möjligheter att bygga ut verksamheten och att med tiden bli en ledande innovationsmiljö som både är forsknings- och affärsdriven, säger professor Marcelo Milrad vid Linnéuniversitetet som kommer att vara nära knuten till innovationslabbet.

Foto på Engino.

Enginobyggen.

Börjar i rätt ände

I förarbetet för innovationslabbet har vi hittat en hållbar modell där Videum Science Parks roll är att facilitera och mäkla samman, inte att utföra. Vi ska hålla oss till det som är vårt uppdrag och vår styrka. Videum Science Park har miljöerna och servicen för alla typer av möten, kontakterna med näringsliv, akademi och offentlig sektor, samt inte minst målet att leva upp till sin devis ”idéer föds där människor möts”.

Videum Science Park kan i sin mäklarroll och nära samarbete med Linnéuniversitetet hjälpa till att föra samman grupperingar av forskare, psykologer, studenter eller vad som krävs för att jobba innovativt under en begränsad tid med en utmaning. En ny problemställning kan kräva en ny gruppering. Företagen ska sedan kunna välja att köpa loss resultatet eller att låta bli. 

– Vi har valt modellen att utforma och växa i samverkan eftersom det är oerhört svårt att ta stora steg på en gång. Det är så lätt att ensam tänka stort, men kanske hamna lite snett om man går för fort fram utan att stämma av med alla intressenter. Det kan då också medföra väldigt stora kostnader. Med begränsade resurser måste vi ta små steg in i det som kan bli stora steg över tid och till innovationsnytta för hela regionen, förklarar Robert Unt.

Foto från möblering med öar i Videum Innovation Lab.

Videum Innovation Lab kan enkelt möbleras om för hur ett möte eller en föreläsning ska genomföras.


CORONA - På grund av Coronapandemin är stora delar av verksamheten inom Innovationslabbet satt på paus, men ett par spännande studentprojekt är igång.