Videum innovation lab


En samlingsplats för samutnyttjad teknik, projekt, workshops och annat arbete för att stimulera innovationsprocesser, kreativitet och ny kunskap med digital transformation i fokus.
 

Det kan vara svårt att få till innovation på hemmaplan. Man saknar kanske verktygen, arbetsmodellen, finansieringen eller ett passande utrymme. Ibland behövs input utifrån för att nå fram till lösningen som både är innovativ och affärsmässig. Vi tror därför på att ta sig utanför sina vanliga väggar, låta sig inspireras och ta hjälp av dem som har stor erfarenhet att jobba systematiskt med forskning och utveckling.

Öppna och anpassade aktiviteter

I Videum Innovation Lab har ni möjlighet att delta i öppen innovation, aktiva event och workshops. Delta tillsammans med nya bekantskaper i våra öppna event eller låt oss hjälpa er att ordna anpassade event för era medarbetare och kunder. Tillsammans kan ni lära er nya innovationsprocesser, ta fram prototyper, konstruera eller kanske programmera.

En bild som visar text och länk till de workshops som finns i Videum Innovation Lab.

Samverkan med akademin

Videum Innovation Lab är en labbmiljö i nära samverkan med Linnéuniversitetet. I det samarbetet kan vi hjälpa till att föra samman grupperingar av forskare, studenter, entreprenörer, personer från näringslivet eller det offentliga. Vi kombinerar de resurser som krävs för att jobba innovativt under en begränsad tid med er innovationsutmaning. Vi kan samutnyttja teknik och samarbeta i allt från problemlösning, testning, prototypframtagning till patent, finansiering och investeringar.

Idéer föds där människor möts

Videum Science Parks roll är att facilitera och mäkla samman, inte att utföra. Vi håller oss till det som är vårt uppdrag och vår styrka. Miljöerna och servicen för alla typer av möten, kontakterna med näringsliv, akademi och offentlig sektor, samt inte minst målet att leva upp till devisen ”idéer föds där människor möts”.

Illustration med tre ungdomar som diskuterar framför en 3D-skrivare.

Illustration från Innovation Lab gjord av studenter inom digital grafik genom samverkan Linnéuniversitetet och Videum.


Läs också om vår labbmiljö för virtual reality och augmented reality, Videum VR >>