INNOVATIONSLÄNKEN
för IT och industri i Kronoberg

Samverkansprojekt för ökad innovation bland små och medelstora företag inom IT och industri Kronobergs län.

 

Inga innovationer inom företaget på senare år? Svårt att veta hur ni ska göra för att utveckla era produkter eller tjänster? Med hjälp av Innovationslänken kan ert företag få kunskap, nätverk och verktyg för innovation. Allt i syfte att öka er produktion och tillväxt. Som i sin tur bidrar till länets ekonomiska tillväxt. Vi finns till för att stödja er och kommer under 2021-2023 ordna en mängd aktiviteter för er som är små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i vår region.

Innovationslänken ska
1) öka kunskapen kring vad innovation är och hur man kan gå till väga
2) länka samman näringsliv och studenter i innovationsutmaningar
3) länka samman olika företag för möjligheter kring innovationssamarbeten
4) bidra till insatser där företag inleder innovationssamarbete med forskare

 

Nyfiken på att vara med från starten i projekt Innovationslänken?
Välkommen att kontakta projektledare Jesper!

Foto på Innovationslänkens projektledare Jesper Lindahl.


Innovationslänken - nytt projektnamn som förtydligar, mars 2021 >>
Jesper leder innovationsprojekt, mars 2021 >>
Finansieringen klar för samverkansprojekt, december 2020 >>
Behov av innovationsdriven affärsutveckling, maj 2020 >>Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg drivs av Videum Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.