Bättre möten nu!

Varje år sitter svenska tjänstepersoner i dåliga möten till en kostnad av 174 miljarder kronor – enbart räknat i lönekostnad. Det motsvara drygt 4 % av Sveriges BNP. Företag och organisationer måste se över möteskulturen för att få en bättre arbetsmiljö. Det tjänar alla på. 

Ett genomsnittligt företag med 100 anställda investerar cirka 27 miljoner kronor varje år i ren mötestid. Förberedelser, resor, lokalkostnader, kaffe (viktigt!) och uppföljning ingår inte. Dessa 27 miljoner kronor är alltså mycket lågt räknat. Samtidigt är mer än hälften av all mötestid ineffektiv. För organisationen med 100 anställda betyder det 15 bortkastade miljoner, 150 000 kronor per anställd – varje år! 

Trots pengar i sjön och ökad stress för medarbetarna, har många organisationer av oklar anledning en kultur där det är ok att hålla dåliga möten där det skjuts vilt från höften. För lite tid sätts av till att planera, genomföra och följa upp. Det brukar betyda att låg kvalitet får kompenseras med hög kvantitet. (Slå upp ”ond cirkel” i ett lexikon, jag har för mig att svensk möteskultur används som exempel för att förklara.) 

När organisationer mäter och skruvar på allt annat för att förbättra produktiviteten, varför får dåliga möten bara pågå? Varför har inte ledarskapsutbildningar möteskultur på agendan? Varför förväntas inte ledare i organisationen leda bra möten? Varför behandlas inte de interna mötena som den viktigaste kommunikationskanalen en organisation har? Varför är det ok att bara fortsätta slösa med tid, pengar och kollegors energi? 

I ett parallellt universum är goda interna möten kittet som håller organisationen samman. De här mötena ger en bättre arbetsmiljö med mindre stress och större engagemang. Mötena i sig, men framför allt organisationsmålen, blir meningsfulla för alla kollegor. En bra möteskultur säkerställer all styrning och att vi gör det vi bestämt. Och kanske galnast av allt – i det här universumet skickas det väldigt lite interna mail! 

Tillbaka till vår värld. Förra året trädde en ny arbetsmiljölag i kraft som ställer krav på alla organisationer att arbeta för en förbättrad hälsa på arbetsplatsen, och däribland minska den ohälsosamma stressen. Jag har bevittnat hur många organisationer använt en god möteskultur som verktyg för att uppnå en bättre arbetsmiljö. Det är en fantastisk metod för att uppnå vilka mål organisationen än må ha, och medarbetarna mår bättre på köpet. Med ganska små medel kan du alltså uppnå stordåd på arbetsplatsen.

Varsågod, lågt hängande frukt till ett värde av 170 miljarder kronor. Det är bara att plocka. 

Stay gr8!

Micke Darmell, gr8 meetings 


Läs vårt mötesmagasin (2018) >>