Kort om våra återkommande kunskapsaktiviteter


FORSKARLUNCH är ett samarbete mellan science park och Linnéuniversitetet. Aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forskningsprojekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

DIGIBRUNCH är en mötesplats för den digitala sektorn i vår region och arrangeras av science park, Almi Företagspartner och Föreningen Digitri. Det bjuds såväl nätverksbrunch som aktuellt och intressant föredrag.

INVESTERARTRÄFF är ett samarbete med Investerare Sydost där tillväxtbolag presenterar sig i syfte att hitta finansiering och partnerskap bland regionens investerare

OPEN INNOVATION sker i samarbete med Drivhuset och Linnéuniversitetet. Näringsliv och organisationer får hjälp av studenter att lösa problem genom öppen innovation. 

MÖTESPLATS FRAMTIDEN är ett forum för möten mellan utbildning och entreprenörskap med syfte att skapa synergier för regionens bästa. Ett samarbete mellan science park och Linnéakademien Forskningsstiftelsen.

idéer föds där människor möts