Lediga kontorslokaler i Videum Science Park

Svårt att hitta den lokal du tänkt att du har behov av? Kontakta oss då det aktuella utbudet av lediga kontor förändras frekvent eftersom Videum Science Park är en dynamisk miljö där företag och organisationer växer, minskar, slås samman, ger avknoppningar, kommer och går.