Med anställningsnummer 002

Idag är Ingrid Johannisson administrativ chef på Videum.  När hon anställdes 1993 var det som allt-i-allo, även om det inte uttrycktes så. Vi ber henne reflektera över människornas betydelse för verksamhetens utveckling.

Ingrid kommer in i Videums interna mötesrum och slår sig ner i en av de klädda fåtöljerna. Hon utstrålar ett lugn inför intervjun trots att hon inte fått se en enda fråga i förväg. Det kan bara en person göra som är trygg i sig själv, vet med sig att de kan sin uppgift och trivs i sitt sammanhang.

Ett intressantare jobb

Ingrid anställdes 1993 då hon erbjudits tjänsten som ekonomiassistent, vilket innebar att hon var den som alltid fanns på plats på kontoret och därmed blev mer av en allt-i-allo. Motivet att lämna en fast tjänst var lockelsen till ett både roligare, utvecklande och självständigare jobb. Det har det också blivit säger Ingrid, eftersom hon under årens lopp hunnit byta tjänst många gånger. Idag är hon administrativ chef och leder avdelningen för ekonomi, IT och kommunikation. 

– På Videum är vi öppna för de anställdas önskemål, både vad gäller utveckling av verksamheten samt fortbildning och förändring av tjänster, förklarar Ingrid. 

Själv är hon det levande exemplet. Vill man så får man, uttrycker Ingrid och räknar upp flera exempel där anställda erbjudits annan tjänst inom organisationen eller själva uttryckt en önskan om förändring som helt eller delvis kunnat uppfyllas.

Att personligheterna i ett företag är viktiga för utvecklingen är Ingrid övertygad om. Lika viktig som kompetenserna till och med. Framför allt i ett företag som Videum där kundkontakt och samarbete är vardagen för alla. Varumärket påverkas av varenda kontakt vi har, varenda hyresgäst eller entreprenör vi möter och därför ser Videum gärna att alla som anställs är sociala, nyfikna och öppna för kontinuerlig utveckling.

Gruppen är viktigast

På frågan om Ingrid vill lyfta fram någon enskild person som varit eller är avgörande för Videums utveckling svarar hon snabbt nej, det är ingen enskild person - det är gruppen som driver på utvecklingen hos oss. Allt mer har hon genom åren blivit övertygad om att det är dynamiken i ett mixat arbetslag, där individen vågar stå för sin åsikt samtidigt som man lyssnar på andra, som för verksamheten framåt. Därför jobbar Videum mycket i projekt över avdelningsgränserna och gör sammansvetsande aktiviteter för hela företaget.

Våga omtag

Om Videum i dag har svårt att rekrytera den kompetens och personlighet som är rätt för en tjänst är vi inte rädda för omtag av hela rekryteringsprocessen, förklarar Ingrid. Det får ta lite längre tid och kanske får vi söka i vårt nätverk, handplocka och erbjuda tjänst till någon istället för att annonsera ut återigen. En felrektyrerad person kan påverka en hel verksamhet, menar hon.

Under uppbyggnaden av Videums verksamhet ser Ingrid att det var till stor hjälp att ha den expertkunskap på fastighetssidan som fanns då det var byggbolag representerade i styrelsen. 

Ingrid tycker att vd som person påverkar personalen och företagsklimatet mycket mer än styrelsen.

Hon upplever att alla inom företaget idag vågar prata och uttrycka åsikter. Det är en öppen miljö där man kan diskutera, men så har det inte alltid varit, anser Ingrid som tror att det främst beror på personerna. 

Även andra påverkar 

Inte bara personalen eller styrelsen kan påverka utvecklingen utan även hyresgästerna, då Videum är lyhörda och positiva till samverkan inom olika projekt. Aktuella exempel i Videum Science Park är programmerarnätverket Videum Codeup,  Internet Camp för ungdomar och så även Videum VR som alla varit idéer som från början kommit utifrån. Tillsammans har man sedan putsat på formerna för ett samarbete och kommit fram till en lösning som är gynnsam för alla.

Bakslag i IT-kraschen

Ett bakslag för Videum som påverkade personalen var IT-kraschen som kom precis när hus Alpha och Bravo stod klara 2002/2003. Det blev stressande för flera anställda när åtskilliga av företagen som var tänkta att flytta in inte gjorde det och stora ytor förblev outhyrda under en längre period.

– IT-kraschen hade vi inte kunnat påverka, konstaterar Ingrid, men vi tog lärdom på så sätt att i allt vi bygger idag ska det finnas en flexibilitet i planlösning för att enkelt passa olika företags behov över tid. Man kan inte, som vi gjorde då, bygga enbart för de som var tilltänkta att flytta in direkt. Det gjorde alla senare ombyggnationer onödigt dyra.

Nätverk för utveckling

Ingrid var med när Videums devis ”idéer föds där människor möts” togs fram. Genom historien vill hon peka på att det som började med att göra ett gemensamt fikarum för företagen växte till att bjuda in till olika event för att idag, förutom allt det redan nämnda, även vara en miljö som bjuder in till såväl planerat nätverkande som till spontana möten även med folk utanför Videum Science Park. Devisens innehåll har alltså  förändrats lite med tiden, eller kanske snarare utvecklats, men avsikten och innebörden håller lika bra idag som för 30 år sedan. 

– Jag är övertygad om att det var ett stort och relevant kontaktnät som gjorde att visionen om Videum kunde förverkligas, säger Ingrid och fortsätter med att kontaktnät är lika viktigt för alla. Den som verkar i Videum Science Park, deltar i eventen och vågar presentera sig för sin granne har alla möjligheter att vidga sitt nätverk med både kund-, karriärs- och kompetenskontakter.

Alla har postiva sidor

Ingrid konstaterar att som människor är vi alla olika och det ska vi få vara. Med alla medarbetare som kommit och gått genom åren utvecklar man sin syn på människor och Ingrid har lärt sig att se det positiva hos var och en och inte lägga negativ energi på småsaker.

Senast anställd på Videum är projektledaren för Videum VR. Joel Ahlby har anställningsnummer 223 och representerar de drivna studenter som tar på sig utmanande arbetsuppgifter och samlar på sig viktigt erfarenhet redan under studietiden. En riktigt lyckad rekrytering konstaterar Ingrid som förvisso inte tror att han blir kvar så länge som hon, men ser att hans ambitiösa och glada personlighet helt kommer till sin rätt i projektuppdraget. 


Artikel ur VideumMagasin 2016 (pdf) >>