Mer om science parks

Science park är ett internationellt begrepp och verksamheten ska ha aktiva länkar till ett universitet eller forskningscentra samt uppmuntra uppbyggnad av nya eller inflyttade kunskapsintensiva företag. I en science park ska det arbetas aktivt för att uppmuntra utbyte av affärskunnande mellan företag.

Videum är genuint intresserade av att de företag som är hyresgäster i vår science park når framgång. Vi verkar i en av landets främsta tillväxt- och utvecklingsregioner och vi vill medverka till att Växjö ska behålla, eller helst stärka, den positionen. Linnéuniversitetet är vår viktigaste partner och vi jobbar kontinuerligt tillsammans för att bidra till regionens utveckling och tillväxt.

Vi hämtar inspiration genom att bland annat vara medlem i Swedish Incubators and Science Parks (SISP) som genom erfarenhetsutbyte mellan aktörer i innovationssystemet arbetar för tillväxt och näringslivsförnyelse samt i Sydsvenska Handelskammaren som verkar för att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer. Vi omvärldsbevakar såväl företagsvärlden som andra science parks – inom Sverige och i Europa – för att få nya idéer och perspektiv som kan vara till nytta för vår region.