Guide till bättre möten

I Videum Science Park vill vi ge dig inspiration och förutsättningar för bättre möten och konferenser. Detta främst genom utbildad personal, med även genom vår variation på möteslokaler och moderna teknik. Och våra samlade tips som du finner nedan.

4 skäl till att förbättra dina möten

TID Tjänstemän tillbringar i snitt 30 % av sin arbetstid i möten. En chef så mycket som 80 %. Många upplever att hälften av alla mötena är ineffektiva pga otydliga syften och mål. En tredjedel tycker att de inte alls hade behövt bli kallade. Tydligare och effektivare möten frigör tid och minskar stress.

KLARA BESLUT Över 40 % av deltagarna går idag från möten osäkra på vad som beslutades. Ett väl genomfört möte ger bättre beslutsunderlag som tar er närmare uppsatta mål. Det kan vara målet för själva mötet eller verksamhetsmål satta på lång sikt. 

RELATIONER Om du ger ett personligt och professionellt intryck inför, under och efter ett möte skapar du bättre engagemang hos såväl medarbetare som kunder. Detta ger förutsättningar för goda och långvariga affärsrelationer.

ROLIGARE Att erbjuda en bra social arbetsmiljö ger nöjdare medarbetare som känner ökad delaktighet och minskad stress. Genom att börja förbättra era möten internt kommer ni framöver även att hålla bättre, effektivare och mer uppskattade möten för externa deltagare. Och alla mår väl bra av en lite roligare arbetsdag? 

Idéer föds där människor möts!