Vilket möte ska du ha för att nå målet?

Syfte och karaktär

Det finns många olika typer av möten och beroende på syftet måste du anpassa formen, vilka och hur många du bjuder in samt vilken teknik som är nödvändig

 • beslutsmöte
 • säljmöte
 • workshop  
 • planerings-/uppföljningsmöte
 • diskussion/samtal/dialog
 • informationsmöte
 • seminarium/utbildning
 • föreläsning/inspiration

Välja plats och lokal

När du ska välja lokal för ditt möte finns det flera faktorer du måste väga in förutom hur många ni är. 

 • Vilken känsla passar mitt varumärke och detta mötet?
 • Vilken möblering är bäst för mitt syfte med mötet?
 • Behövs det någon teknik som stöd för att nå mötets mål?

Deltagare

Bjud bara in de personer som kan tillföra något och var tydlig med dessa punkter redan vid inbjudan:

 • syfte (förklara för deltagarna varför mötet ska hållas)
 • mål (formulera vad ni ska ha klarat av när mötet avslutas)
 • insats (beskriv vad som förväntas av deltagarna inför och under mötet)

Paus och energi

För att hålla fokus behövs såväl pauser som förtäring. Ett tips är att skilja på den sociala fikapausen och den arbetsrelaterade telefon- och mailpausen. Undvik att av slentrian beställa en vanlig smörgås på förmiddagen och en vanlig kaka på eftermiddagen. Fundera istället på vad du ger deltagarna för upplevelse av ditt varumärke och utmana oss att leverera mervärden!