Inspirera genom namnet på ditt möte

Välj namn på mötet utifrån vad ni ska prata om och prestera hellre än ett namn som beskriver vem som bjuds in eller när det hålls. Låt namnet skapa förväntningar. 

Vanliga namn på möten inom en organisation är Måndagsmöte, Avdelningsmöte, Personalsamling eller kanske Utbildningsdag. Den typen av namn skulle vi aldrig välja om vi skulle försöka locka externa deltagare, för de skulle inte förstå vad de skulle få ut av ett deltagande. Troligtvis skulle de inte ens läsa inbjudan. Hur skulle det vara om man även internt bjöd in under namn som både väcker nyfikenhet eller förklarar lite mer vad det handlar om? 

Testa så får du se om ett nytt genomtänkt namn gör skillnad för inställningen till dina möten. Kanske kan du även lyckas få in ett passande namn som kopplar till er vision eller era värderingar?

Bild på skyltar som pekar åt olika håll och exempel på lite annorlunda namn på möten.

Exempel på namn: Tillsammans mot affärsmålen, Bättre möten i vår organisation, 3 förbättringsidéer på en kvart, Hört från våra kunder, Show me the money.