Nyttiggörande av idéer och forskning

Vem som helst kan när som helst komma på en helt lysande idé. Vissa som en snilleblixt från klar himmel och andra genom systematisk forskning. Inget sätt behöver vara bättre eller sämre än det andra. Det viktiga är vad du gör av idén, att du vågar berätta om den för andra och undersöka om den lyfter och kan bli till nytta i samhället. Det vi kallar nyttiggörande. Videum Science Park kan lotsa dig rätt då vår roll är möjliggöra samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Nyttiggör forskning

Helt utan vinstintresse vill vi göra allt vi kan för att den kunskap som finns på Linnéuniversitetet ska få rätt förutsättningar att komma samhället till nytta genom att nå ut på marknaden. Videum Science Park erbjuder därför stöd till forskare, forskargrupper och universitetsanställda i frågor som rör nyttiggörande av forskning och forskningsresultat. Det kan handla om rådgivning, stöd eller förmedling av rätt kontakter för att komma vidare. 

Starta företag

Har du en affärsidé du vill utveckla? Vårt kontaktnät står redo att gå igenom din idé och ge dig svar på de frågor du har. Vi jobbar under sekretess och du är välkommen till oss i ett tidigt skede så kan vi stötta dig på vägen. Kanske med kontakter för företagsutveckling eller att ge dig möjlighet att presentera din affärsidé för regionens investerare?

Ta stöd av Videum Science park i din kurs

Videum Science Park kan medverka som panel eller jury vid presentationer och tävlingar som rör affärsidéer och affärsplaner. Vi kan också hjälpa till med gästföreläsningar, workshops och inspiration i olika kurser på Linnéuniversitetet.

Utmana studenter med din idé

Att utmana en grupp kreativa studenter med en problemställning under ett par intensiva timmar eller ett lite längre studentprojekt kan ge helt nya perspektiv på din idé. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt former för ett studentsamarbete.

idéer föds där människor möts