Parkeringstillstånd

Registrering för hyresgäster i Videum

Parkeringstillståndet är digitalt och bygger på ditt/dina fordons registreringsnummer. Du behöver alltså inte ha något fysiskt tillstånd i framrutan på din bil. Tillståndet gäller tillsvidare på anvisade parkeringar i Videum Science Park. Se skyltning på plats och kartan nedan. Om du slutar ditt arbete hos företag i Videum Science Park gäller inte ditt parkeringstillstånd längre.

Ditt digitala parkeringstillstånd börjar gälla först när du via e-post har fått ett meddelande om detta. Kvitto på att du skickat in formuläret gäller inte som parkeringstillstånd utan synkningen mellan detta formulär och parkeringsföretagets avläsningssystem kan ta ett par dagar. Fram tills du fått bekräftelse bör du dagligen registrera ditt fordon i receptionen.

I och med att du skickar detta formulär till oss samtycker du till att vi har dessa uppgifter registrerade i vårt system. 

 

 

Parkeringskarta Videum

Respektera skyltning på plats vad gäller förhyrda platser, parkeringsplatser för kortare besök samt laddplatser för elfordon. 

Kartillustration över parkeringar längs Framtidsvägen.

 

Vid frågor eller problem med formuläret, kontakta Företagsservice 0470-72 33 00, info@videum.se.