Personal och styrelse Videum AB

Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB).  Vi har en politiskt tillsatt styrelse med sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. Videums anställda personal har till uppgift att med budgeterade medel förverkliga och genomföra det som styrelsen fattat beslut om. E-postadresser till personalen är fornamn.efternamn@videum.se.

Styrelse 2019-2022

Ordinarie ledamöter i styrelsen Lena Wibroe (M) ordförande, Hugo Hermansson (S) vice ordförande, Anders Franzén (C), Martina Popovska (KD), Erik Jansson (MP), Rebecca Esselgren (S)

Ersättare i styrelsen Ida Eriksson (M), Albert Sadiko (L), Roland Tornhed (S), Max Hansson (V)

Sammanträden 2020: 13/2, 19/3, 16/4, 14/5, 11/6, 10/9, 15/10, 12/11, 10/12
Bolagsstämma 2020: 5/5

Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.

Styrelseprotokoll (pdf)

2020 - 200213, 200319, 200416, 200514, 200611, 200922

2019 - 190121, 190212, 190315, 190410, 190517, 190613, 190912, 191010 191210

2018 - 180124, 180214, 180313, 180406, 180518, 180619, 180912, 181114, 181212

2017 - 170105, 170215, 170314, 170412, 170509, 170612, 170913, 171018, 171115, 171213

2016 - 161206161114161017, 160914, 160607, 160516160307160208160107

 

 

Hitta kontaktperson på Videum

 Visa alla