Personal och styrelse Videum AB

Videum AB är en del av Växjö kommun och ingår i koncernen Växjö Kommunföretag AB (VKAB).  Vi har en politiskt tillsatt styrelse med sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Styrelsen fattar beslut i stort och tar ut riktningen för verksamheten. Videums anställda personal har till uppgift att med budgeterade medel förverkliga och genomföra det som styrelsen fattat beslut om. E-postadresser till personalen är fornamn.efternamn@videum.se.

Foto på Videums hela personalstyrka 2019.

FOTO: Videums hela personalstyrka 2019.

Styrelse 2019-2022

Ordinarie ledamöter i styrelsen Lena Wibroe (M) ordförande, Hugo Hermansson (S) vice ordförande, Anders Franzén (C), Martina Popovska (KD), Erik Jansson (MP), Donika Asllani (S) Rebecca Esselgren (S)

Ersättare i styrelsen Ida Eriksson (M), Albert Sadiko (L), Roland Tornhed (S), Max Hansson (V)

Sammanträden 2021:  28/1,  11/2,  18/3,  15/4 (prel),  3/5,  10/5,  10/6,  16/9,  21/10 (prel),  11/11,  16/12
Vi reserverar oss för ändrade datum från årsplaneringen.

Styrelseprotokoll (pdf)

2021 - 210201, 210211, 210318

2020 - 200213, 200319, 200416, 200514, 200611, 200922, 201112, 201210

2019 - 190121, 190212, 190315, 190410, 190517, 190613, 190912, 191010 191210

2018 - 180124, 180214, 180313, 180406, 180518, 180619, 180912, 181114, 181212

2017 - 170105, 170215, 170314, 170412, 170509, 170612, 170913, 171018, 171115, 171213

2016 - 161206161114161017, 160914, 160607, 160516160307160208160107

Hitta kontaktperson på Videum

 Visa alla