Presentationsrundan bidrar till större nätverk

Visst är det intressant att veta vad folk heter, men du som mötesledare kan också bidra till att deltagarna bygger nätverk för framtiden. Försök därför alltid att planera in tid för en unik presentationsrunda. 

När man inte är så många 

Presentera er med namn och berätta varför ni är där. Detta hjälper till att förstå varandras styrkor inför mötet. ”Jag skulle tro att jag är medbjuden för att jag har stor erfarenhet av...” eller ”Jag anmälde mig till detta för att...” 

När man är många 

Av tidsskäl hinner man kanske inte med att alla presenterar sig inför alla, men att presentera sig för de som sitter framför/bakom med namn och något mer kan räcka långt. Använd fantasin och mötets karaktär när du ber dem presentera sig med namn och kanske vilket drömyrke man hade som barn, hur man tog sig till mötet idag, om man föredrar kaffe eller te - eller vad man helst vill att mötet ska mynna ut i.

En enkel presentationsrunda kan bidra till att deltagarna bygger nätverk för framtiden.