Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg

Framtidssäkra er verksamhet genom innovation


Inga innovationer inom företag på senare år? Osäkra på vad ni ska göra för att utveckla era produkter eller tjänster? Med hjälp av projektet Innovationslänken kan ert företag få kunskap, nätverk och verktyg för innovation. Allt i syfte att öka er produktion och tillväxt. Och att framtidssäkra er verksamhet.

Agenda 2030 (Globala målen) innebär förändring mot ett hållbart samhälle. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige. I kombination med att den digitala utvecklingen går allt snabbare är det viktigare än någonsin att ständigt utvärdera vad som på ett hållbart sätt kan göras bättre,  eller helt annorlunda. Genom att ha god insikt i sina kunders behov, egna processer och förmågor samt förändringar och framtidsspaningar kan rätt problem eller möjlighet definieras. Det kan i nästa steg leda till implementerade förbättringar och nya banbrytande lösningar som blir attraktiva på framtidens marknad.

Innovationslänken finns till för att stödja er att genom samarbeten finna vägar till framtiden. Under 2021–2023 ordnas en mängd aktiviteter för er som är små och medelstora företag inom IT/IKT, tillverkning och industri i vår region.

 

Genom att bli en del av Innovationslänken kommer ert företag att

1) få kunskap kring vad innovation är, varför det är viktigt och hur ni kan gå till väga

2) få hjälp av kreativa universitetsstudenter i era innovationsutmaningar

3) bli sammanlänkade med andra företag för innovationssamarbeten

4) få möjligheter att inleda innovationssamarbete med forskare

 

Anmäl dig till Innovationslänkens event genom webbplatsens kalender.

 

Nyfiken på att bli en del av ett mer innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv? 
Välkommen att kontakta projektledare Jesper!


Ett halvår med Innovationslänken, sep 2021 >>
Ansök om företagsutveckling, juni 2021 >>
Innovationslänken - nytt projektnamn som förtydligar, mars 2021 >>
Jesper leder innovationsprojekt, mars 2021 >>
Finansieringen klar för samverkansprojekt, december 2020 >>
Behov av innovationsdriven affärsutveckling, maj 2020 >>


Logotyp för Innovationslänken och de som samverkar inom projektet.


Projektet Innovationslänken för IT och industri i Kronoberg drivs av Videum Science Park, Campus Ljungby och Linnéuniversitetet med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.