Entreprenörspris och studentstipendier

Videum delar årligen ut ett entreprenörspris. Detta kan tilldelas forskare eller forskarstudenter som gjort insatser av betydelse för entreprenörskap och nyföretagande. Stipendiet instiftades 1999 som gåva från Videum till Växjö universitet i samband med utnämningen till universitet. Utnämnandet ombesörjs av Linnéuniversitetets stipendiekommitté och priset delas ut vid Linnéuniversitetets stipendiehögtid.

Kreativitet och konkreta resultat belönas

Videum utlyser varje år studentstipendier. Stipendierna kan sökas av studenter vid Linneuniversitetet som har skrivit uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå. Studenter från samtliga institutioner vid Linnéuniversitetet är välkomna att söka och arbetet kan vara såväl självständigt som genomfört i grupp. Uppsatsen ska vara kopplad till ett samarbete mellan universitetet och näringsliv/samhället, dvs. den ska vara gjord i samverkan med, eller kunna vara till nytta för någon av dessa. I bedömningen tas det även hänsyn till nytänkande idéer och kreativitet, konkreta resultat, uppsatsens språkbehandling samt förmåga att undvika en alltför omfångsrik framställning.

Ansökan tillsammans med ett utskrivet exemplar av uppsatsen skickas till
Videum Science Park, 351 96 Växjö eller lämnas i receptionen på Videum Science Park.

Info och ansökan (pdf)

Kontaktperson Stefan Uppman 
0470-72 33 17 stefan.uppman@videum.se